Home » Zaštićeno stanište „Veliko blato”

Zaštićeno stanište „Veliko blato”

0

„Zaštićeno stanište je područje koje obuhvata jedan ili više tipova prirodnih staništa značajnih za očuvanje jedne ili više populacija divljih vrsta i njihovih zajednica.“ (Član 32, stav 1. Zakona o zaštiti prirode „Službeni glasnik Republike Srbije”, br 36/2009, 88/2010 i 91/2010).

Na teritoriji opštine Palilula, KO Krnjača, u neposrednoj blizini Zrenjaninskog puta, između prigradskih naselja Borče i Ovče, nalazi se jezero Veliko blato ušuškano u pojasu trske i vlažnih livada sa bogatom divljom florom i faunom. Kao deo Pančevačkog rita, pozicioniran između Forlanda leve obale Dunava (područje koje je u postupku zaštite) i Bare Reve, Veliko blato predstavlja jedinstvenu ekološku strukturnu i funkcionalnu celinu.

Odlikuje se ostacima vlažnih staništa i karakterističnim predstavnicima živog sveta. U pojasu vegetacije koji je obuhvaćen zaštitom, zabeleženo je ukupno 191 vrsta biljaka, od čega je 14 zaštićeno Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 05/2010, 47/2011), 120 vrsta ptica, 9 vrsta vodozemaca, 4 vrste gmizavaca i jedna strogo zaštićena vrsta ribe.

Biljne vrste

Dve vrste strogo zaštićenih orhideja, Orchis palustris Jacq. (barski veliki kaćunak) i Epipactis palustris (L.) Cr. (barska kalužđarka), od ukupno trideset vrsta orhideja koje su od vremena Josifa Pančića do danas registrovane u Beogradu, mogu se naći samo na Velikom blatu i predstavljaju izuzetnu retkost u gradu. Na području Srbije njihova staništa su takođe retka a populacije ugrožene usled stalnog uticaja negativnih faktora.

Životinjske vrste

Tokom istraživanja u poslednjih nekoliko godina na predmetnom području je evidentirano 120 vrsta ptica. Prema nacionalnoj zaštiti u kategoriji strogo zaštićenih se nalazi 95 vrsta a ostale su pod nešto blažim vidom zaštite, tj. u kategoriji su zaštićenih vrsta.

Na južnom obodu ribnjaka nalaze se vlažne, močvarne površine sa trskom i šašem i manjim otvorenim vodenim površinama, oknima. U ovom delu se gnezdi patka crnka Aythya nyroca, močvarna strnadica Emberiza schoeniclus, žuta pliska Motacilla flava. Takođe, u trsci u južnom delu Velikog blata nalazi se i mešovita kolonija čaplji u kojoj gnezde gak Nycticorax nycticorax, mala bela čaplja Egretta garzetta, žuta čaplja Ardeolla ralloides, crvena čaplja Ardea purpurea i siva čaplja Ardea cinerea. Kako područjem Velikog blata dominira ribnjak to je na njemu i prisutna fauna ptica koja je karakteristična za otvorene, stajaće vode.

Veliko blato je deo međunarodno značajnog područja za ptice „Ušće Save u Dunav“. Uz ribnjak „Mika Alas“ nalazi se mešovita kolonija čaplji u kojoj se gnezdi 5 vrsta: gak Nycticorax nycticorax, mala bela čaplja Egretta garzetta, žuta čaplja Ardeolla ralloides, crvena čaplja Ardea purpurea i siva čaplja Ardea cinerea. Ovo je ujedno i jedina gnezdilišna kolonija čaplji na užem području Beograda. Značajno je i gnežđenje patke crnke Aythya nyroca, globalno ugrožene vrste, na području ribnjaka Mika Alasa. Velika vodena površina je od značaja za ishranu, zimovanje i seobu velikog broja vrsta ptica.

U okviru ustanovljenog režima zaštite II stepena

ZABRANJENO JE:

odlaganje građevinskog šuta, zemlje ili drugih vrsta otpada

izgradnja stambenih i ekonomskih objekata

lov, odnosno pristup i boravak lovaca sa oružjem i psima nije dozvoljen na zaštićenom području

na zaštićenom području nije dozvoljen ribolov i sakupljanje divlje flore i faune

nekontrolisano i neplansko uništavanje vegetacije

aktivnosti koje bi mogle dovesti do narušavanja vodnog režima, površinskih i podzemnih voda

postavljanje osvetljenja koje je usmereno ka ili direktno osvetljava zaštićeno područje

plašenje i rasterivanje ptica

ulaženje bez dozvole i pratnje

paljenje korova, lišća, granja i slično, kao i loženje otvorene vatre

Stroge mere zaštite, uvedene na području “Velikog blata”, predstavljaju ključni korak u očuvanju ove prirodne oaze. Kroz zabranu aktivnosti kao što su lov, ribolov, odlaganje otpada i drugo, te kontinuirani nadzor i održavanje ekosistema, osigurava se da će ovo zaštićeno stanište ostati netaknuto kako bi buduće generacije mogle uživati u njegovoj lepoti i biološkoj raznolikosti.

Izvor: velikoblato.rs

Foto: unsplash.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *