Home » U Višnjici se planira stambeno-poslovni kompleks sa više od 1.000 stanova – “Esperanza” na preko 170.000 kvadrata (FOTO)

U Višnjici se planira stambeno-poslovni kompleks sa više od 1.000 stanova – “Esperanza” na preko 170.000 kvadrata (FOTO)

0

U beogradskom naselju Višnjica u Bloku 2 u planu je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa “Esperanza”, koji čine dva stambeno-poslovna objekta A i B čija se realizacija planira u fazama. U funkcionalnom smislu, nakon završene realizacije svih planiranih sadržaja, kompleks će svojom arhitektonskom formom, oblikovanjem, materijalizacijom i jedinstvenim režimom korišćenja činiti jedinstvenu celinu.

Objekat A, spratnosti 2Po+P+5+Ps – 3Po+Su+P+7+Ps se sastoji od osam lamelarazličite spratnosti i zajedničkim podzemnim delovima i garažom. Objekat B, spratnosti 3Po+P+6+Ps – 3Po+Su+P+7+Ps sastoji se od šest lamela različite spratnosti i zajedničkim podzemnim delovima i garažom.

U nižim etažama objekta A i B je poslovanje sa lokalima i različitim sadržajima poslovanja, kulture i zabave, kao i kapaciteti u svakom objektu za jedan depadans dečijih ustanova za grupe do 80 dece. Stanovanje je na višim etažama objekata, a podzemne etaže namenjene su garažiranju vozila, tehničkim prostorijama i ostavama stanara.

U objektu A projektovano je ukupno 460 stambenih jedinica različite strukture, 21 jedinica različitih poslovnih sadržaja i jedan depandans čiji je kapacitet 80 dece. Između lamela se nalaze podzemne korisne etaže i zajednička podzemna garaža za stacioniranje vozila za potrebe korisnika objekta A.

U objektu B projektovano je ukupno 623 stambenih jedinica različite strukture, 18 jedinica različitih poslovnih sadržaja i jedan depandans čiji je kapacitet 80 dece. Između lamela se nalaze podzemne korisne etaže i zajednička podzemna garaža za stacioniranje vozila za potrebe korisnika objekta B.

U podzemnoj garaži objekta A je planirano ukupno 612 parking mesta od kojih je 42PM namenjeno za osobe s invaliditetom. U podzemnoj garaži objekta B je planirano ukupno 785 parking mesta, od kojih je 68 PM namenjeno za osobe s invaliditetom.

U garažama i na otvorenom prostoru planirane su potrebne površine za “biciklane” za parkiranje bicikala.

Lamele oba objekta su pozicionirane na kaskadnim i denivelisanim platoima u skladu sa nagibom terena i planiranim saobraćajnim površinama. Sa platoa je omogućen pešački pristup objektima sa pripadajućim lamelama.

Glavnim pešačkim tokom – promenadom ostvarena je kvalitetna pešačka komunikacija sa platoima između objekata, kao i veza sa planiranim ulicama Nova 1 na jugu i Nova 2 na severu. Promenada je u funkciji javnog korišćenja sa denivelisanim prodorom kroz sredinu kompleksa i različite širine. 

Sa promenade je obezbeđen pristup na platoe između objekata i osobama sa smanjenom sposobnošću kretanja. Promenada ima za cilj da fizički i vizuelno poveže sve lamele u kompleksu, kao i objekte koji će biti realizovani u naspramnim Blokovima 1 i 3.

Pozicioniranjem objekata omogućeno je da se formiraju kvalitetne uređene i slobodne i zelene površine koje sa glavnim pešačkim tokom doprinose ugodnom ambijentu za stanovanje i poslovanje. Kompleks karakterišu i uređene slobodne i zelene površine, prostori za igru dece, obrada partera i urbani mobilijar savremenog izgleda (fontane, klupe) koji dominiraju prostorom.

Za objekte A i B je planirano po devet faza izgradnjeBRGP za objekat A iznosi 72.181 m2, a za objekat B 102.205,5 m2

Investitor je fizičko lice, a za urbanistički plan, koji je na javnom uvidu do 11. januara, bio je zadužen Studio N iz Beograda. Idejno rešenje uradio je biro za projektovanje Modular Plus Beograd.

Izvor: ekapija.com

Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Modular Plus

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *