Home » Evo kako do studenskih stipendija

Evo kako do studenskih stipendija

0

Stipendije su jedan od najboljih vidova podrške studentima koje služe da bi im se umanjilo opterećenje troškovima za vreme studiranja jer većina njih nije zaposlena, te da bi se onda mogli bolje usredsrediti na učenje. To je naročito primat kod takozvanih stipendija za nadarene učenike, koja posebno vrednuju znanje i postignuća studenata.

Najpoznatiju stipendiju za nadarene studente u Srbiji, pored drugih vrsta stipendija, dodeljuje Ministarstvo prosvete svake školske godine, a za nju se godišnje prijavi i do 2.000 studenata. Primera radi, u akademskoj 2022/23. bilo je isplaćeno 1.063 stipendije u ovoj kategoriji.

Na osnovu toga proizilazi da se za ovu kategoriju stipendija studenti isključivo mogu prijaviti preko konkursa koje organizuje pomenuto minisatrstvo.

Prednost stipendija kao takvih se ogleda u tome što se ne moraju vraćati državi, kao što je slučaj sa studentskim kreditima. Takođe je važno naglasiti da učenik može da uživa samo u jednoj vrsti ovakvog finansiranja.

Iznos stipendije za nadarene studente

Pomoć države nadarenim studentima se isplaćuje u vidu jednakih mesečnih rata, a iznos se utvrđuje na osnovu stepena obrazovanja.

Studenti osnovnih i master studija dobijaju 24.000 dinara, a upisani na doktorske studije – 30.000 dinara.

Uslovi za sticanje stipendija za nadarene studente

Prema Pravilniku o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente, pravo da postanu stipendisti imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina.

Neophodno je pritom da imaju državljanstvo Republike Srbije i da budu upisani u treću godinu studija, odnosno da imaju ostvarenih 120 ESP bodova i položene svi ispite iz prethodnih godina studija (osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije), koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena.

Potrebno je da su tokom prethodnog studiranja imali najmanju prosečnu ocenu 9,00 i da su svake studirali na teret budžeta.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene studente, studenti koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove, osim studenata umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku.

Kriterijum za dobijanje stipendija za nadarene studente

Studenti se, dakle, rangiraju prema broju bodova ostvarenim po osnovu uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija i prema broju bodova koji ostvare polaganjem standardizovanog testa.

U Pravilniku je objašnjeno da kada veći broj studenata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju studenti koji imaju veći broj bodova na standardizovanom testu. Na ovim testovima student može da ostvari najviše 200 bodova, a pravo dobijanja stipendije stiče ako ostvari najmanje 140.

Polaganje standardizovanih testova organizuje se u roku od 30 dana od dana završene verifikacije prijavljenih učenika, odnosno studenata. Rezultate testiranja Institut dostavlja Ministarstvu, navodi se na sajtu Ministarstva prosvete.

Studenti iz umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku rangiraju se prema broju bodova ostvarenim po osnovu uspeha u toku prethodnih studija, a prednost u rangiranju imaju studenti koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima, smotrama, izložbama i dr. u toku studija iz odgovarajuće oblasti umetnosti.

Uputstvo za prijavu

Studenti koji konkurišu za stipendije za izuzetno nadarene, kako je zvanično objašnjeno, prijavljuju se onlajn, preko linka, koji je postavljen na internet stranici Ministarstva. Elemente za logovanje kandidati će dobTotalassessment Testinghttps://talenti.totalassessment.rs/

Objašnjeno je da kada se prvi put logujete na link za prijavu potrebno je da kliknete na link „Zahtev za slanje PIN koda“, koji Vas preusmerava na stranicu gde nakon unosa broja telefona kliknete taster „Pošalji mi PIN“. Sistem generiše PIN kod i šalje Vam ga na uneti broj mobilnog telefona. Može se desiti da poruka sa PIN kodom, zbog opterećenja sistema kasni par minuta, zato se mole kandidati da budu strpljivi i ne klikću više puta na dugme „Pošalji mi PIN“.

Jedan kandidat može prijaviti jedan broj mobilnog telefona, a ako broj već postoji u sistemu aplikacija ga neće prihvatiti- dakle, svaki kandidat mora imati svoj jedinstveni kontakt telefon.

Završnu reč ima ministar

Jedan kandidat može prijaviti jedan broj mobilnog telefona, a ako broj već postoji u sistemu aplikacija ga neće prihvatiti- dakle, svaki kandidat mora imati svoj jedinstveni kontakt telefon.

Konačnu odluku o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente donosi ministar na osnovu konačne rang-liste, i to u roku od 15 dana od dana prijema konačne rang- liste i predloga odluke.

Izvor:Blic.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *