Home » Dodatnih 5.000 dinara mesečno za učenike koji se opredele za deficitarna zanimanja u dualnom obrazovanju

Dodatnih 5.000 dinara mesečno za učenike koji se opredele za deficitarna zanimanja u dualnom obrazovanju

0

Vlada Republike Srbije usvojila je „Uredbu o finansijskoj podršci dualnom obrazovanju“ radi pružanja podrške učenicima koji će biti upisani na trogodišnje i četvorogodišnje dualne obrazovne profile na kojima se školuju za deficitarna zanimanja.

Finansijska podrška dualnom obrazovanju usvojena Uredbom realizovaće se na dva načina: 1. učenici koji se opredele da se školuju po dualnom modelu obrazovanja a za deficitarna zanimanja, ovom uredbom imaće prilike da zarade više od drugih učenika koji su se opredelili za ovaj vid školovanja.

U prethodnim godinama, analizom upisa, utvrđeno je da se učenici ređe opredeljuju za trogodišnja zanimanja iako su često ista na tržištu rada veoma tražena i bolje plaćena. Na ovaj način učenicima će biti omogućeno da im za sve tri godine, pored zakonom propisane naknade za učenje kroz rad, u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada po satu, iz budžeta Republike Srbije bude isplaćeno po još 5000 dinara mesečno u trajanju od po 9 meseci godišnje. 

Shodno podacima da su npr. bravari zavarivači, operateri mašinske obrade rezanjem, pekari, poslastičari, kuvari, električari, industrijski mehaničari… znatno bolje plaćeni od mnogih drugih zanimanja, ovim vidom finansijske podrške učenicima će biti omogućen viši nivo motivacije za sticanje kompetencija za ovaj vid zanimanja i u većem broju će se za njih opredeljivati.

Finansijska podrška se može izgubiti ako se izostaje

Ugovor o dodeli sredstva zaključuju škola, Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija i učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski zastupnik. Od učenika se očekuje da savesno pristupi svim aktivnostima predviđenim planom i programom nastave i učenja, u suprotnom ovu podršku može izgubiti ako je neopravdano izostao više od 5% mesečnog fonda časova učenja kroz rad, ukoliko je neopravdano izostao više od 10% fonda časova za prethodni period učenja kroz rad kao i ukoliko ima negativnu ocenu na polugodištu za sve mesece do meseca u kojem je ispravio ocenu.

Podizanjem interesovanja učenika za ove kao i sve druge trogodišnje obrazovne profile, omogućavamo da škole povećaju obuhvat učenika u dualnom obrazovanju, a da privreda ima novu šansu da od većeg broja učenika obezbedi održivost i inovativnost svog poslovanja. 

Subvencije poslodavcima

Takođe drugi način definisan u ovoj uredbi odnosi se na podršku poslodavcima u vidu subvencionisanja dela naknade za učenje kroz rad koju poslodavci plaćaju učenicima upisanim na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja i koja će iznositi do 50% u skladu sa zakonom.

Ova mera podržaće mikro i mala preduzeća koja finansijski ne mogu da izdvoje sredstva u skladu sa svojim potrebama, da povećaju obuhvat učenika i time ne samo podrže razvoj znanja i veština mladih, nego i mogućnost kvalitativne selekcije za izbor kandidata za buduće zapošljavanje.

Finansiranje iz ove Uredbe reguliše se konkursom koji sprovodi Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, definisanjem deficitarnih zanimanja, a na osnovu podataka Nacionalne službe za zapošljavanje kao i podatka o broju mesta za učenje kroz rad po obrazovnim profilima prema predlogu plana za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje Privredne komore Srbije.

Prednost učenika koji ispunjavaju uslove za subvencije jeste i otvaranje samostalnog računa u Poštanskoj štedionici, koja će za navedenu namenu svim učenicima otvoriti namenski tekući račun. Takođe ukoliko sredstva, a u skladu sa dva predložena načina u Uredbi, ne budu utrošena predviđena je dopunska mera kojom se sredstva mogu dodeliti školama za nabavku opreme, potrošnog materijala i sredstava za ličnu zaštitu i bezbednost na radu kao i za realizaciju dela učenja kroz rad koji se ne može realizovati kod poslodavca.

Sveukupno cilj ove Uredbe usaglašen je sa nedavnim izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju kojim se obezbeđuje kvalitet savremenih kompetencija, njihova prepoznatljivost od strane kompanija, sinergija između sticanja teorijskih znanja i veština kao i siguran karijerni put mladih prilikom zapošljavanja. 

Od uredbe očekujemo pre svega zadovoljstvo mladih ljudi, što će imati višu finansijsku podršku za svoje opredeljenje da uče kroz rad, povećanje motivacije da se upisuju na trogodišnje profile uz saznanje da u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju imaju pravo i na dalje školovanje, ali prevashodno saznanje da „njihovo znanje vredi i da odmah nakon formalnog obrazovanja mogu započeti svoju radnu karijeru“, navodi direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, Gabrijela Grujić.

Izvor: ekapija.com

Foto: unsplash.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *